Duurzaam in de buurt

1 april 2009

Deze rapportage behandelt de resultaten van een aantal extra vragen die aan de enquête Leefbaarheid en Veiligheid 2008 zijn toegevoegd. De extra vragen gaan over het zuinig omgaan met hulpbronnen.
De gemeente wil in 2025 de meest duurzame stad van Nederland zijn.
Het streven is bovendien in dat jaar energieneutraal te zijn. Daarvoor is een breed programma opgesteld, met als doel forse energiebesparing en een omslag naar het gebruik van duurzame energie.
Belangrijke aandachtspunten zijn energiebesparing in de bestaande woningbouw, bij scholen en bedrijven, en participatie en gedragsverandering van burgers.