Duurzame ontwikkeling

1 november 2010

De stad Groningen wil zich graag ontwikkelen als duurzame stad.
Om de houding van de bevolking van Groningen tegenover duurzame ontwikkeling te peilen, heeft de programmamanager Duurzaamheid van de Milieudienst opdracht gegeven hier onderzoek naar te doen.
Onderzoek en Statistiek Groningen heeft daartoe een enquête uitgezet onder haar stadspanel. Dit is een grote groep stadjers die hun mailadres hebben gegeven om mee te werken aan internetonderzoek van Onderzoek en Statistiek Groningen.
Via deze weg kan op korte termijn naar de mening van een groot aantal stadjers worden gevraagd. In totaal zitten er in het stadspanel ongeveer 7000 e-mailadressen van stadjers. In het stadspanel is het gemiddelde opleidingsniveau iets hoger dan in de bevolking en het aantal allochtonen is ondervertegenwoordigd.
Het stadspanel is wel representatief wat betreft de verdeling van de leeftijd. De enquête kon ingevuld worden door het stadspanel in de laatste helft van de maand oktober 2010.