Ecologische daken

1 juni 2008

In de gemeente Groningen wordt veel aandacht besteed aan de mogelijkheden van vegetatiedaken. Groningen verstrekt al subsidies voor vegetatiedaken en geeft daarnaast in verschillende beleidsstukken aan wat de voordelen zijn van vegetatiedaken op verschillende gebieden. Zo kunnen vegetatiedaken water bufferen, de levensduur van dakbedekking verlengen, een gebouw en zelfs een stad afkoelen, geluid dempen, en het psychisch welbevinden van mensen verhogen. Waar op gelet moet worden bij vegetatiedaken zijn de hogere aanlegkosten van vegetatiedaken ten opzichte van een traditioneel dak, het benodigde onderhoud, de windbelasting en brandveiligheid.

Een functie die vegetatiedaken ook kunnen hebben is het verhogen van de biodiversiteit in de stad. Dit wordt in Groningen al genoemd als voordeel, maar aanpassingen aan vegetatiedaken kunnen dit effect sterk verhogen. Een belangrijke stelregel bij het aanleggen van een ecologisch dak met een hogere biodiversiteit is het creëren van structuur. Zowel in de substraatdikte, als in de beplanting en op veel andere manieren.

Aangezien vooral in de binnenstad van Groningen meer groen wenselijk is en er weinig nieuwbouw is in de binnenstad, is het van belang dat ecologische daken relatief licht zijn, zodat ze ook op bestaande bouw aangelegd kunnen worden. Ook is het belangrijk dat een ecologisch dak niet te veel onderhoud vraagt. Onderhoud is een van de angsten van mensen bij vegetatiedaken. Als deze randvoorwaarden in het oog worden gehouden, dan kan een groot oppervlak aan vegetatiedaken worden aangelegd in de binnenstad van Groningen. Hoe groter dit totale oppervlak is, hoe groter de ecologische voordelen, maar ook de andere functies van vegetatiedaken worden maximaal benut met een groter oppervlak aan vegetatiedaken in de binnenstad.

Aan de hand van de richtlijnen zoals deze gegeven worden in dit rapport kan een ecologisch dak met deze randvoorwaarden worden gecreëerd