Economie en bedrijventerreinen (2012)

9 januari 2012

De uitgifte van bedrijventerreinen is de laatste jaren sterk afgenomen in de regio Groningen-Assen. Dat geldt voor de regio in het algemeen en de stad Groningen in het bijzonder. De Regio Groningen-Assen en de gemeente Groningen hebben daarom Bureau Louter gevraagd onderzoek uit te voeren naar de redenen waarom de vraag naar bedrijventerreinen zo duidelijk is afgenomen, wat de verwachtingen zijn voor de toekomst en hoe de ontwikkeling van de vraag naar bedrijventerreinen zich verhoudt tot het aanbod.
Op die laatste vraag wordt overigens meer in detail ingegaan in een onderzoek van STEC Groep en Zandbelt & Van den Berg, dat gelijktijdig en in onderlinge samenwerking met Bureau Louter is uitgevoerd.
Ten behoeve van het onderzoek zijn gedetailleerde analyses uitgevoerd van de vestigingenregisters van de twee provincies en de gemeente Groningen, is een gegevensbestand opgezet met allerlei informatie over bedrijventerreinen in de regio en is een methodiek ontwikkeld om de vraag naar bedrijventerreinen op een fijnmazig ruimtelijk en sectoraal niveau te bepalen.
Per hoofdstuk worden hier de belangrijkste conclusies geformuleerd. Daarbij dient benadrukt te worden dat het onderzoek als invalshoek analyse had. Het formuleren van conclusies over te voeren beleid en een te voeren strategie op het gebied van bedrijventerreinen maakt geen onderdeel uit van het onderzoek.