Economisch binnenstedelijk onderzoek Groningen 2021-2022

9 augustus 2023

Gemeente Groningen heeft circa 235.000 inwoners, hiermee is Groningen de grootste gemeente en stad van het noorden. Daarnaast is Groningen de zesde grootste gemeente van Nederland. Groningen heeft een grote aantrekkingskracht op inwoners en bezoekers.

In het verleden zijn verschillende onderzoeken separaat uitgevoerd naar onder meer het toeristisch-recreatieve bezoek en naar het functioneren van de detailhandel in het centrum. In 2019 is het besluit genomen om deze onderzoeken te bundelen tot één overkoepelend onderzoek naar het totale functioneren van de binnenstad.

Economisch binnenstedelijk onderzoek Groningen 2021-2022