Economisch profiel Groningen

11 juni 2012

Groningen in de Nederlandse context: Op verzoek van Nieuwbeeld heeft de afdeling Kennis en Economisch Onderzoek van Rabobank Nederland dit ‘economisch profiel’ van Groningen opgesteld. Deze economische visie op Groningen – waarin Groningen in economisch opzicht ‘de maat genomen’ – vormt de eerste stap in het programma ‘Clusterversterkend Acquireren’ van Nieuwbeeld.