Economische analyse expats: internationale werknemers, studenten en zelfstandigen in Nederland

8 oktober 2015

De internationalisering van de Nederlandse economie is in toenemende mate van belang. Door onze geografische ligging en de Nederlandse economische bedrijvigheid is een internationale oriëntatie meer dan eens noodzakelijk. Hierbij spelen diverse aspecten een belangrijke rol. In dit rapport wordt gekeken hoe veel expats: internationale kenniswerkers, arbeidsmigranten en studenten er in Noord Nederland zijn.