Economische effecten RegioTram

15 december 2008

Dit onderzoek probeert aan de hand van casestudies en onderzoek naar verwachtingen en meningen van de ondernemers in Groningen, te bepalen wat de (voornamelijk economische) effecten kunnen zijn van de komst van de RegioTram voor de binnenstad van Groningen en de ondernemers in de binnenstad.
Het onderzoek is opgebouwd uit verschillende fasen. In de eerste plaats een literatuurstudie waarbij in Nederlandse, Engelse en Franse literatuur onderzoek is gedaan naar de effecten van de tram op binnensteden. De cases zijn negen verschillende Europese tramsteden, namelijk: Bordeaux, Croydon, Grenoble, Montpellier, Nantes, Nottingham, Orleans, Straatsburg en Valenciennes. De ervaringen uit deze steden zijn gekoppeld aan het wetenschappelijk kader om te bepalen in hoeverre de cases overeenkomen met de theorie.
Hiernaast zijn bijeenkomsten gehouden met ondernemers uit de Herestraat, Oosterstraat, Gelkingestraat en Oude Ebbingestraat. Deze avonden zijn gehouden om de meningen en verwachtingen van de ondernemers in beeld te brengen en om door middel van discussie de bezorgdheden van de ondernemers naar voren te brengen. Verder hebben studenten van de Hanzehogeschool Groningen 213 enquetes afgenomen onder ondernemers in de tramstraten in de binnenstad. Deze enquete is opgesteld aan de hand van de deelvragen van dit onderzoek.