Een goede buur

15 mei 2008

De overheid doet in toenemende mate een beroep op de morele verantwoordelijkheid van burgers om een bijdrage te leveren aan maatschappelijke belangen. Overheidsvoorstellen en krantenkolommen ‘ritselen’ en ‘knisperen’ van actief burgerschap. Maar hoe kan de overheid actief burgerschap bevorderen?

Dit proefschrift gaat op zoek naar een antwoord op deze vragen, in het bijzonder in de context van de buurt. De uitgangspunten met betrekking tot de ontwikkeling van actief burgerschap in de buurt worden uitgewerkt in een tweetal instrumenten:
enerzijds een meetinstrument om de sociale cohesie in de buurt te meten en
anderzijds een dialoogmethode met behulp waarvan de samenwerking tussen bewoners, professionals en de gemeente in het verbeteren van de leefbaarheid in buurten en wijken kan worden versterkt.