Een impuls voor de binnenstad van Groningen

12 januari 2010

Hoewel de binnenstad volgens de detailhandelsmonitor (2008) van de gemeente goed presteert en er de afgelopen jaren veel is geïnvesteerd, is er volgens de gemeente aan-leiding voor een impuls.
Het raadsbesluit om de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid te verplaatsen naar het Europapark en de kredietcrisis zijn hiervoor aanleiding.
De gemeente Groningen wil de extra impuls onderbouwen met een onderzoek naar de werkgelegenheidsontwikkeling in de binnenstad. De conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek moeten richting geven aan de maatregelen en uitvoeringsprojecten ter stimulering en behoud van de werkgelegenheid in de binnenstad.

Dit rapport presenteert de uitkomsten van het onderzoek.
Gezien het beleid van de gemeente richt het zich niet alleen op de binnenstad maar ook op de daarmee functioneel en/of ruimtelijk verbonden schilgebieden en entreegebieden.