Een kwestie van tijd

1 augustus 2004

Werk, huishouden, kinderen, studie, hobby’s en dat allemaal binnen de vierentwintig uur die een dag nu eenmaal telt. Meer mensen werken, meer mensen combineren allerlei taken. Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders het tussen 1995 en 2000 beduidend drukker hebben gekregen.
In dit onderzoek wordt inzicht gegeven in ervaren behoeften en knelpunten van gebruikers van voorzieningen en diensten in de stad Groningen. De centrale vraag in het onderzoek luidt:
Welke tijdsknelpunten ervaren gebruikers van voorzieningen en diensten in de stad Groningen in het combineren van de functies wonen, werken, zorgen, recreatie, verkeer, gezondheidszorg, studie en kinderopvang?