Een slag in de lucht?

17 april 2007

Dat er voldoende redenen zijn om gestapeld te bouwen is nog geen garantie voor een makkelijk en soepel lopende afzet van appartementen.
In dit onderzoek willen we kijken hoe er de komende jaren problemen kunnen ontstaan met de grote hoeveelheid appartementen die in de planning staan. De signalen tot nu toe zijn niet heel verwachtingsvol.
De komende tien jaar is bijna de helft van de geplande nieuwbouw een appartement. Daarnaast is het planaanbod van woningen in absolute zin veel hoger dan voorheen. Hoewel er een potentieel aan (oudere) appartementbewoners nu in eengezinswoningen woont, zijn de woningbehoeftenonderzoeken niet eenduidig over een ruime markt voor appartementen.

De gemeente wil corporaties en ontwikkelaars goed faciliteren en dus ruimte geven voor nieuwe initiatieven. Ook willen we compact blijven bouwen om ruimte te besparen. Maar als er niet voldoende markt is voor appartementen, moeten we voorzichtig zijn in de planning. Tenslotte moet voorkomen worden dat er in complexen in de bestaande voorraad overaanbod ontstaat. Anders wordt wijkvernieuwing dweilen met de kraan open.