Een toekomstige regionale indeling van Noord-Nederland

1 juli 2011

VNO-NCW Noord pleit al langere tijd voor schaalvergroting van het decentrale bestuur. In dit rapport wordt een voorstel gedaan voor een regionale indeling van Noord-Nederland te maken, op basis van het functioneren van regio's. Met een dergelijke indeling wordt geen geografische handleiding voor gemeentelijke herindeling beoogd, maar het moet een beeld geven van het geografisch functioneren van Noord-Nederland. Als gemeenten willen samenwerken of fuseren, zouden ze de regionale indeling kunnen gebruiken bij hun keuze voor mogelijke samenwerkingspartners.