Effectanalyse ontwikkeling Grote Markt (oostzijde)

6 april 2005

* Plannen voor ontwikkeling oostzijde Grote Markt
De Gemeente Groningen heeft plannen voor de herontwikkeling van de oostzijde van de
Grote Markt. Bedoeling is hier, met het oog op een aantrekkelijke dynamische Grote
Markt en een echt, goed functionerend stadshart, een mix van culturele en commerciële
functies te realiseren. Om dit te bereiken vindt een aantal ruimtelijke ingrepen aan de
oostzijde van de Grote Markt en het gebied daarachter plaats. Deze ruimtelijke ingrepen
zijn noodzakelijk om op de locatie waar thans de Naberparkeergarage gelegen is een
nieuw cultureel centrum te realiseren dat als publiekstrekker voor dit gebied gaat
functioneren: het Huis van Informatie en Geschiedenis Groningen (HIGG).

* Inzicht in effecten wenselijk
De discussies over het al of niet realiseren van dit nieuwe culturele hart van de binnenstad van Groningen laaien momenteel fel op en hebben er toe geleid dat nog voor de zomer van 2005 een referendum wordt gehouden over de wenselijkheid van de beoogde ontwikkeling. Om het referendum te voeden en bij te dragen aan een afgewogen besluitvorming is inzicht nodig in de ruimtelijk functionele effecten en economische meerwaarde voor de stad Groningen. In voorliggende rapportage worden deze effecten gepresenteerd.