Eén jaar de wijk als werkplaats

1 februari 2010

De wijk als werkplaats markeert voor onze gemeente de kennismaking met een relatief nieuwe vorm van kunst: community art(s). In Engelstalige landen is deze term al decennia ingeburgerd. In Nederland groeit de aandacht hiervoor sinds 2003. Deze belangstelling sluit aan bij de politieke aandacht voor samenhang in de samenleving. Het paraplubegrip past in het rijtje van wijkgericht werken, sociale cohesie, cultuurparticipatie en sociale inclusie.

Bij community art gaat het om duidelijke interactie of ontmoeting tussen kunstenaars en deelnemers, om gelijkwaardigheid en om het idee dat iedereen creatief kan zijn. De kunstenaar is zowel artistiek als sociaal-maatschappelijk gemotiveerd. Community art heeft dus een plek naast de autonome kunst (gericht op vernieuwing) en vraagt om kunstenaars met een specifiek soort vaardigheden en mentaliteit.