Enquête Leefbaarheid 2018: Ontwikkeling in de wijken

18 oktober 2019

Deze factsheet geeft een selectie weer van de belangrijkste ontwikkelingen in de wijken en dorpen op het gebied van leefbaarheid. Met leefbaarheid wordt bedoeld hoe aantrekkelijk een gebied is om te wonen. Dit is bepaald aan de hand van vragen over de woningen, voorzieningen, onderhoud, overlast, veiligheid en hoe bewoners met elkaar omgaan.