Enquête leefbaarheid 2018: Participatie en persoonlijke situatie

18 oktober 2019

Participatie gaat over deelname aan de Groningse maatschappij. Deelname wordt onder andere gemeten aan de hand van invulling van vrije tijd, sociale contacten, gezondheid en geluk.