Enquête Leefbaarheid 2018: Respons en onderzoek

18 oktober 2019

De Enquête leefbaarheid is in de herfst van 2018 voorgelegd aan veel inwoners van de toenmalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. In de oude gemeente Groningen was dit de twaalfde keer.

De enquête bevat vragen over leefbaarheid en veiligheid in wijk of dorp en over de eigen leefsituatie. Zo zijn er vragen over parkeren, het groen, overlast, veiligheid en hoe de mensen met elkaar omgaan in de buurt. Meer in het algemeen gaat het over hoe graag men in de buurt woont en wat de pluspunten en problemen in de buurt zijn. Andere onderwerpen zijn de woning, vrijwilligerswerk en sporten.