Enquête Leefbaarheid 2018: Sociale leefomgeving

18 oktober 2019

De kwaliteit van de sociale leefomgeving is gemeten aan de hand van een aantal aspecten: sociale cohesie, sociale controle en of men zich actief inzet voor de buurt. Daarnaast is inwoners gevraagd of men vrijwilligerswerk doet en /of mantelzorg verleent.