Enquête leefbaarheid 2018: Veiligheidsbeleving

18 oktober 2019

De veiligheidsbeleving wordt gemeten aan de hand van gevoelens van onveiligheid in de buurt, of men slachtoffer is geworden van inbraak, diefstal en/of geweld in de buurt en de mate waarin overlast wordt ervaren in de buurt.