Erfpacht in Groningen

15 september 2009

Op verzoek van de raad heeft de rekenkamercommissie onderzoek gedaan naar erfpacht.
In Groningen zijn in totaal 614 erfpachtpercelen in erfpacht uitgegeven, waarvan het merendeel zich in de binnenstad bevindt. Erfpachters betalen een jaarlijkse vergoeding voor het gebruik van de grond, de zogenaamde canon.
Uit het onderzoek komt naar voren dat bij de doelstellingen voor het instellen van erfpacht (gemeente wil zeggenschap blijven houden op de grond en waardevermeerdering moet toekomen aan de gemeente) de nodige vragen kunnen worden geplaatst. Ook via andere manieren kan de gemeente zeggenschap over de grond houden en het toekomen van de waardevermeerdering betreft alleen de weinige erfpachtpanden in de (binnen)stad, terwijl heel veel anderen ook profiteren van de investeringen in de binnenstad door de gemeente. Verder is het onvoldoende duidelijk op welke wijze de waardering van erfpachtgrond tot stand komt.
De rekenkamercommissie constateert dat dit onvoldoende transparant is voor de erfpachter.
Ook zijn er in enkele gevallen tegen de afspraken in erfpachtpercelen in de binnenstad verkocht.