Ervaringen van inwoners tijdens de jaarwisseling 2022-2023

9 augustus 2023

Het Inwonerspanel Groningen Gehoord is in januari 2023 bevraagd over de jaarwisseling. Tijdens de jaarwisseling was op de Grote Markt een gemeenschappelijk aftelmoment. Ongeveer de helft van de ruim 5.000 respondenten gaf aan hier van op de hoogte te zijn. Slechts een klein deel was daadwerkelijk bij het aftelmoment, maar deze groep was wel zeer tevreden over de lichtshow. Daarnaast geven de meeste respondenten aan geen behoefte te hebben aan extra evenementen in hun eigen wijk, maar dat er wel meer voor de jeugd georganiseerd zou mogen worden.

Ervaringen van inwoners tijdens de jaarwisseling 2022-2023