Evaluatie bevolkingsprognoses regio Groningen-Assen

1 november 2010

Dit rapport heeft de verschillende prognoses voor het regiogebied Groningen-Assen geëvalueerd.
In totaal maakten vijf prognoses deel uit van de evaluatie:
PEARL,
PRIMOS Lokaal,
PRIMOS Online,
ABF
IPB Drenthe.

De gegevens van IPB Drenthe besloegen alleen de Drentse gemeentes in het regiogebied. De analyse op de demografische data is uitgevoerd door bevolking, huishoudens, en toename van de woningvoorraad te onderscheiden.
De bevolking is verder uitgesplitst naar de drie demografische componenten die een verandering van de bevolkingsomvang verklaren: natuurlijke groei, binnenlandse migratie en buitenlandse migratie. Bij de huishoudens is er vooral gekeken naar de verschillende types huishoudens. Daarnaast is er op beperkte schaal gekeken naar de huishoudensprofielen.
Uit de evaluatie wordt een aantal conclusies getrokken.