Evaluatie Bewijs van Goede Dienst 2013

14 juni 2013

In opdracht van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) heeft Lexnova een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van het Bewijs van Goede Dienst (BvGD), ook wel Normenkader voor Bedrijven genoemd.

Met het instrument BvGD wordt een verbetering van de objectieve en beleefde kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers nagestreefd. Het onderzoek is uitgevoerd onder gemeenten en ondernemers.

Dit rapport bevat de resultaten van de beide onderzoeken.