Evaluatie organisatie verkiezingen in Groningen 2010

1 oktober 2010

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 9 juni 2010 hebben in totaal 115.287 stadjers een stem uitgebracht. De gemeente Groningen richtte daarvoor op 133 locaties stembureaus in. Kiezers konden daarvoor, naast de reguliere stembureaus, onder meer terecht op speciale stembureaus in het Stadhuis, het Pepergasthuis, de bestuurskamer van FC Groningen in de Euroborg, het Centraal Station, het Martiniziekenhuis, het UMCG, het Harmoniegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen en de Van Olsttoren van de Hanzehogeschool.

De Dienst Informatie en Administratie (DIA) van de gemeente Groningen vond het van belang om de gang van zaken rondom deze Tweede Kamerverkiezingen te evalueren. Onderzoek en Statistiek Groningen is gevraagd om deze evaluatie uit te voeren. Dit is gedaan door het uitzetten van een online enquête onder alle stembureauleden die op 9 juni 2010 zitting hebben genomen op een stembureau in de gemeente Groningen. In dit rapport staan de resultaten en enkele implicaties van deze evaluatie.

In totaal hebben er 676 personen zitting genomen op een stembureau op 9 juni.
Deze zijn voor dit onderzoek allemaal middels een brief benaderd. In deze brief stonden de gegevens om in te kunnen loggen op website met daarop de enquête. Uiteindelijk is de enquete door 395 deelnemers ingevuld (58% respons) en hebben 367 (54%) respondenten de vragenlijst ook helemaal tot aan het eind ingevuld.