ex ante onderzoek G-kracht

7 september 2009

De rekenkamercommissie heeft nog voor het vaststellen van de beleidsnota G-kracht onderzocht of het voorgestelde beleid voldoende voorwaarden voor succes bevat. Dat biedt de mogeljkheid om nog voor de uitvoering van beleid aanpassingen aan te brengen, mocht dat nodig zijn.
De rekenkamercommissie concludeert dat onvoldoende duidelijk wordt gemaakt waarom het voorgestelde beleid tot succes zou leiden.
De samenhang tussen de geconstateerde problemen, de doelstelling en de voorgestelde maatregelen is niet duidelijk. Daarom is het de vraag of de inzet van middelen van drie miljoen euro per jaar goed zal zijn besteed.