Factsheet kantorenmarkt en factsheet bedrijfsruimtemarkt januari 2010

1 januari 2010

Naast de meer uitgebreide en diepgaande marktanalyses waarin trends en ontwikkelingen worden beschreven, publiceren wij tweemaal per jaar ‘Nederland compleet’. Hierin zijn onze regionale factsheets voor de kantoren- en bedrijfsruimtemarkt gebundeld.
In onze voorgaande bundel (medio 2009) concludeerden wij dat de kredietcrisis een aanzienlijke invloed heeft gehad op de gebruikerskant van de kantoren- en bedrijfsruimtemarkt.
De opnames in de eerste zes maanden van 2009 liepen ten opzichte van dezelfde periode een jaar daarvoor aanzienlijk terug met respectievelijk 40% op de kantorenmarkt en 32% op de bedrijfsruimtemarkt. Het aanbod in beide segmenten liet een stijgende tendens zien.

Nu een half jaar later is opnieuw sprake van een daling in het aantal opgenomen vierkante meters kantoor. Opvallend is dat de sterkte van de daling afneemt ten opzichte van het eerste halfjaar van 2009. De opname komt over heel 2009 uit op 1,1 miljoen vierkante meter (exclusief contractverlengingen).
Het aanbod van kantoorruimte in Nederland is 12% gestegen en komt uit op 6,7 miljoen vierkante meter. Kantoorhoudende bedrijven zijn in deze tijd veelal genoodzaakt kritisch te kijken naar huisvestingskosten.
Interessant is te zien dat veel bedrijven besloten in hun pand te blijven gezien de vele contractverlengingen die in 2009 werden gesloten op de Nederlandse kantorenmarkt.

Op de bedrijfsruimtemarkt is het aanbod in een jaar tijd gestegen met 15% en daarmee komt het uit op 8,7 miljoen vierkante meter. De totale opname over 2009 komt met 1,9 miljoen vierkante meter iets hoger uit dan medio 2009 werd voorspeld. Vergeleken met 2008 is er evenwel sprake van een flinke daling met 42%. De afname van de vraag naar bedrijfsruimten kan verklaard worden door de afnemende wereldhandel ten gevolge van de dalende vraag naar consumptiegoederen.

We hopen dat we met deze uitgave opnieuw voldoen aan de behoefte aan actuele marktgegevens over de verschillende Nederlandse kantoren- en bedrijfsruimteregio’s. De factsheets zijn ook digitaal in te zien en te downloaden op onze website www.dtz.nl. Hier vindt u tevens de contactgegevens van onze vastgoedadviseurs en onze afdeling Research, waarbij u voor aanvullende vragen over de vastgoedmarkt terecht kunt.