Factsheet kantorenmarkt en factsheet bedrijfsruimtemarkt medio 2009

1 augustus 2009

De economie en daarmee ook de vastgoedmarkten maken turbulente tijden door. In 2008 zagen wij de eerste tekenen van een teruglopende markt. Wij voorspelden toen al dat het effect van de wereldwijde kredietcrisis in 2009 goed merkbaar zou worden op zowel de kantoren- als bedrijfsruimtemarkt. Uit onze cijfers blijkt nu inderdaad dat in de eerste helft van 2009 de opname van kantoor- en bedrijfsruimte fors is gedaald en het aanbod is gestegen. Hoewel van een herstel op de korte termijn helaas nog geen sprake is, verwacht DTZ Zadelhoff voor de tweede helft van 2009 een stabiele marktsituatie.

Natuurlijk zijn de regionale verschillen groot, zoals u in de factsheets zult terugvinden. Kennis van de plaatselijke markten is daarom van grote waarde.