Function follows form!

15 december 2009

Dit onderzoek biedt inzicht in de relatie tussen ruimtelijke gebiedskwaliteiten en de aantrekkelijkheid van intra-stedelijke gebieden als creatieve werkmilieus. Empirisch wetenschappelijk onderzoek hiernaar, middels interviews, wordt vertaald naar beleidsrelevante inzichten.
Het onderzoek is verricht in opdracht van NICIS Institute for Urban research and Practice en de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Groningen.