Functioneren van wijkteams in het Nieuw lokaal Akkoord Groningen

5 januari 2008

Dit rapport is de neerslag van een onderzoek naar het functioneren van wijkteams die in het kader van het Nieuw Lokaal Akkoord in Groningen tussen gemeente en woningcorporaties zijn ingesteld.
Het is een bijzondere evaluatie omdat opzet en mandaat van de wijkteams uniek is in Nederland. Nergens anders in Nederland wordt bij het verbeteren van de leefbaarheid in wijken het principe van “Vertrouwen in de Buurt” zo ruimhartig ingevuld.
In 14 vernieuwingswijken van Groningen worden bewoners in staat gesteld hun ideeen te verwezenlijken en bij de gemeente en corporaties de wijkproblematiek vanuit hun perspectief onder de aandacht te brengen.
Gemeente en corporaties hebben zich met het NLA gecommitteerd de wensen uit de wijk te financieren en te faciliteren en de wijkteams zoveel mogelijk slagvaardigheid te geven.