G-kracht * beleidskader

1 juni 2009

G-kracht is de naam van het economische meerjarenprogramma van de Gemeente Groningen voor de periode 2010 tot en met 2014. Naar analogie van de natuurkundige term staat G-kracht voor versnelling van de economische ontwikkeling van Groningen.
Daarnaast staat G-kracht voor de kracht van Groningen.

G-kracht is de opvolger van het Economisch Business Plan ‘Stad aan de Slag’ (EBP), dat eind 2009 afloopt. In de achterliggende beleidsperiode heeft de werkgelegenheid zich krachtig ontwikkeld en is de werkloosheid sterk gedaald. In de achterliggende jaren heeft Groningen tevens een krachtige ontwikkeling doorgemaakt wat het aantal starters en bedrijfsvestigingen betreft. Er zijn vele hectares bedrijventerrein gerevitaliseerd. Met jaarlijks ruim 30 miljoen bezoekers die gezamenlijk bijna 1 miljard euro uitgeven, blijft de
binnenstad een economische factor van betekenis.

De vraag in hoeverre de behaalde resultaten kunnen worden toegeschreven aan het gevoerde economische beleid blijft, ondanks de vele onderzoeksprogramma’s, lastig te beantwoorden. De effecten zijn moeilijk meetbaar. Om toch een antwoord te kunnen geven op deze effectiviteitsvraag, is een zo kwantitatief mogelijke onderbouwing gegeven en is de gemeentelijke rol aan de hand van concrete projecten toegelicht.