Gebiedsanalyse Oost

29 augustus 2022

De gebiedsanalyse geeft een algemeen beeld van de gebiedsdelen van de gemeente Groningen met statistieken uit 2020 en 2021.
Een beeld over bevolking, wonen, bedrijvigheid en leefbaarheid per buurt gelegen binnen het gebiedsdeel. Wat is er binnen het gebied aan de hand en wat zijn belangrijke ontwikkelingen en aandachtspunten.
Deze gebiedsanalyse gaat over het gebiedsdeel Oost.

Gebiedsanalyse Oost