Geluidkaarten 2011 Gemeente Groningen

29 januari 2013

Omgevingslawaai doet afbreuk aan de leefomgevingskwaliteit en soms ook aan de volksgezondheid. De EU-richtlijn Omgevingslawaai schrijft daarom voor, dat gemeenten met 100.000 inwoners of meer iedere vijf jaar geluidkaarten en een Actieplan moeten vaststellen.
Op de geluidkaarten is aan de hand van kleuren te zien hoe hoog de geluidbelasting is. In het Actieplan staat wat de gemeente hieraan de komende jaren kan en wil doen.
Onder omgevingslawaai wordt verstaan: wegverkeerslawaai, spoorweglawaai en industrielawaai.
Aan de ‘ontvangerkant’ gaat het om woningen, onderwijsgebouwen en medische instellingen.

Informatie en communicatie over omgevingslawaai :

* De geluidkaarten en het Voorontwerp-actieplan staan op internet: www.groningen.nl/geluid
* Het Voorontwerp-actieplan ligt tevens ter inzage bij de Dienst ROEZ, Gedempte Zuiderdiep 98 (op werkdagen geopend van 9.00-17.00 uur) en in het Gemeentelijk informatie Centrum GIC, Kreupelstraat 1 (op maandag van 13.00-16.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur en op donderdag ook van 18.00-20.00 uur).
* De inspraakperiode van zes weken over het Voorontwerp-actieplan loopt van 14 februari tot 28 maart 2013.
* Op donderdag 14 februari 2013 van 19.30-21.00 uur is er bij de dienst RO/EZ, Gedempte Zuiderdiep 98 een inloopbijeenkomst voor Stadjers over de geluidkaarten en het Voorontwerp-actieplan.
* Opmerkingen en suggesties van Stadjers zullen worden betrokken bij de voorbereiding van het definitieve Actieplan.