Gemeente op Maat 2006

20 maart 2009

De publicatie Gemeente Op Maat 2006 is de gemeentelijke overzichtspublicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Voor elke gemeente die op de peildatum 1 januari 2006 bestond, is een publicatie samengesteld. Per afzonderlijke gemeente bevat Gemeente Op Maat 2006 een selectie uit de veelheid aan CBS-statistieken.