Gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers

10 juni 2006

Het Kabinet heeft de administratieve lastendruk voor ondernemers hoog op de politieke
agenda geplaatst.
Het streeft naar minder, eenvoudige en meer effectieve regels. Het
ministerie van Economische Zaken is hiermee aan de slag gegaan met als doel een meer
concurrerend vestigingsklimaat te realiseren en daarmee meer economisch groei.
Om zicht
te krijgen op de problematiek is in 2003 het Meldpunt Strijdige Regels geopend, waar over
de periode mei tot maart 2006 bijna 850 ervaringen met strijdige en onlogische regels zijn
gemeld. Regels, waar ondernemers in de dagelijkse uitoefening van hun bedrijf tegenaan
lopen.