Gezamenlijke zorg voor kwetsbare burgers (2005)

1 februari 2005

In 2002 is het OGGz-samenwerkingsverband in werking getreden. Het convenant eindigt in februari 2005. Aanleiding om het samenwerkingsverband te evalueren. In dit rapport wordt antwoord gegeven op de vraag of met de huidige OGGGz-activiteiten wordt bereikt wat met het OGGz-convenant wordt beoogd. Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn zowel direct betrokkenen als sleutelfunctionarissen, die in hun werk te maken hebben met het samenwerkingsverband geinterviewd