Gezondheidsenquete 2002

1 juni 2002

In het voorjaar van 2002 heeft de GGD Groningen 6.764 gezondheidsenquêtes verstuurd naar een representatieve steekproef van inwoners van de provincie Groningen.
De belangrijkste uitkomsten van deze enquête worden per thema in ‘feitenbladen’ als deze gepresenteerd.

Blad 1 : Demografische kenmerken en responsanalyse
Blad 2 : Zorggebruik, dienstverlening door huisartsen en de ervaren kwaliteit van zorg
Blad 3 : Kennis over SOA en seksueel gedrag
Blad 4 : Mishandeling, ongewenste intimiteiten, sociale contacten en eenzaamheid
Blad 5 : Roken
Blad 6 : Alcoholgebruik
Blad 7 : Tand- en mondverzorging
Blad 8 : Lichaamsbeweging, voeding & overgewicht
Blad 9 : Ouderen

Toegevoegde bijlage :

BINNENMILIEU
Ongezonde lucht in Groninger schoollokalen

De afgelopen jaren heeft de GGD Groningen een aantal malen het binnenmilieu van schoolgebouwen in Groningen onderzocht. Hieruit blijkt dat de kwaliteit van de binnenlucht vaak ongunstig is. Een slecht binnenmilieu leidt tot meer ziekte en verminderde leerprestaties. In de koude jaargetijden is de ventilatie vaak onvoldoende en ‘s zomers is het binnen gauw te warm. Adviezen aan docenten helpen, maar niet voldoende. Krachtige en stille mechanische ventilatie geeft een aanzienlijke verbetering.