Gezondheidsprofiel Groningen 2006

3 oktober 2006

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor preventief volksgezondheidsbeleid, en moeten daartoe elke vier jaar hun beleidvoornemens in een nota vastleggen. Daarvoor hebben ze inzicht nodig in de gezondheidstoestand van de bevolking.
De GGD Groningen maakt eens per vier jaar een gezondheidsprofiel waarin een actueel beeld van de volksgezondheid wordt geschetst. De gegevens daaruit zijn basis voor de keuzes in de nota lokaal gezondheidsbeleid (LGB).
Het Gezondheidsprofiel Groningen 2006 is opgesteld op grond van lokaal verzamelde gegevens en diverse landelijke gegevensbronnen.
De meeste cijfers zijn afkomstig uit gezondheidsenquetes voor volwassenen en voor ouderen van 2006, en uit de jeugdenquete van 2004 van de GGD Groningen. In het Gezondheidsprofiel Groningen 2006 worden overzichtscijfers gegeven voor 25 Groninger gemeenten die geclusterd zijn in 9 regios.
Het rapport heeft een tabellenbijlage waarin onder andere cijfers per gemeente worden beschreven.
De hoofdstukken zijn:
* bevolkingssamenstelling (leeftijd, burgerlijke staat, sociaal-economische status, onderwijsniveau, etniciteit),
* levensduur,
* ziekte- en sterftepatroon,
* lichamelijke en psychische gezondheid,
* leefwijze (roken,
* alcoholgebruik,
* overgewicht,
* lichaamsbeweging,
* voeding),
* maatschappelijk milieu (eenzaamheid),
* fysiek milieu (veiligheid in de wijk, overlast).