Goederenvervoer in de netwerkanalyse Regio Groningen-Assen

28 februari 2006

Op verzoek van het rijk stelt de Regio Groningen-Assen een netwerkanalyse op.
Voor het onderdeel personenmobiliteit in de netwerkanalyse wordt voortgebouwd op het bestaande programma voor personenmobiliteit (gericht op openbaar vervoer en de personenauto).
Met deze aanvullende goederenvervoeranalyse wordt de netwerkanalyse verrijkt met specifieke informatie over het goederenvervoer.