Gratis met de bus

1 oktober 2010

De bekendheid met het weekend waarin gratis met de bus kon worden gereisd was in 2010 met 57 procent beduidend groter dan in 2009. Toen wist 37 procent van de stadjers ervan. Het aantal mensen dat tijdens het weekend met de bus heeft gereisd (12%) is echter niet noemenswaardig anders dan in 2009. Dit blijkt uit een enquête onder de leden van het Stadspanel.

In 2010 heeft de gemeente Groningen een weekend georganiseerd waarin men binnen de stad gratis met de bus kon reizen (18 en 19 september). De gemeente wilde hiermee deze mogelijkheid van duurzaam vervoer onder de aandacht brengen. Net als in vorige jaren gebeurde dit in het kader van de landelijke Week van de Vooruitgang.

De meeste mensen zijn op de hoogte gebracht van het gratis-busweekend door een advertentie in de Gezinsbode.
Een kwart van de respondenten zegt in de toekomst vaker met de bus te gaan door dit weekend. In hoeverre ze dit daadwerkelijk doen is in dit onderzoek niet gemeten.

De stadjers zijn positief over de aandacht die de gemeente geeft aan duurzaam vervoer.
De meestgenoemde suggestie voor het bevorderen van duurzaam vervoer is goedkoper of zelfs gratis openbaar vervoer. Ook meer ruimte voor het stallen van fietsen en betere doorstroming voor fietsers worden vaak genoemd.