Groeidocument krimp

1 februari 2010

Bevolkingsafname en de gevolgen daarvan op lokaal en regionaal niveau staat in het middelpunt van de belangstelling.
Daarbij richt de aandacht zich vooralsnog vooral op drie gebieden in Nederland, namelijk Zuid-Limburg, Zeeuwsch-Vlaanderen en oostelijk Groningen, hoewel ook in andere delen van Nederland sprake is van een afname van het aantal inwoners. Dat geldt de laatste vijf jaar bijvoorbeeld voor de kuststrook van Friesland en zelfs voor een stedelijk regio als het Rijnmondgebied.
Het blijkt dat alle gemeenten in noordelijk en oostelijk Groningen de laatste vijf jaar hun bevolking zagen afnemen. Slechts in de stad Groningen en enkele aangrenzende gemeenten van die stad nam het aantal inwoners toe. Dat is geen incident, zoals blijkt uit figuur 1.2. Binnen Groningen waren er maar liefst zeven gemeenten waar de laatste dertig jaar minstens 18 maal het aantal inwoners afnam.

Dit rapport schetst de bevolkings- en huishoudens prognoses tot 2020 voor de provincie Groningen, met een doorkijk naar 2040, en geeft aan wat de gevolgen van de prognoses zullen zijn op de thema’s arbeidsmarkt en onderwijs (inclusief economische groei), diensten en voorzieningen, wonen en woonomgeving, mobiliteit, en organisatie en financiën.
Het document is met nadruk een groeidocument omdat het input levert voor de discussies tijdens de conferentie en tegelijkertijd de uitkomsten van de conferentie kunnen worden beschouwd als een aanvulling op dit rapport.