Groeien en bloeien

1 april 2008

Grote groepen kinderen komen steeds minder in contact met de natuur. Hierdoor verandert bij die groep ook de beleving van de natuur Er ontstaat minder gevoel voor de natuur en voor het behoud en duurzaam in stand houden ervan.
Daarnaast wil Groningen voorop lopen wat betreft duurzaamheid: in 2025 staat Groningen in Nederland bekend als de duurzaamste stad van het land. Natuur- en duurzaamheideducatie (NDE) spelen daarin een cruciale rol.
Om het doel te realiseren zal die rol anders ingevuld dienen te worden dan tot nu toe is gebeurd.

Belangrijk aspect daarbij is in ieder geval dat er meer vraaggestuurd gewerkt gaat worden. Meer naar buiten gericht, gebruikmakend van de mogelijkheden die de directe woon- en schoolomgeving biedt. En gebruik maken van het grote aanbod van vele partijen en van de kennis en leergierigheid op de scholen.
Groningen wil een integrale benadering van het duurzaamheidbeleid en natuur- en milieueducatie.