Groningen economisch bekeken 2005

1 juni 2006

Jaarlijkse uitgave waarin verslag wordt gedaan van economische ontwikkelingen in de gemeente Groningen.
Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:
* bevolkingsontwikkeling,
* werkloosheid en werkgelegenheid,
* aantal vestigingen,
* woon- werkrelaties,
* investeringen,
* omzet,
* arbeidsproductiviteit,
* export,
* uitgiften bedrijfsruimten,
* woningbouw,
* marktpositie binnenstad
* arbeidsmarkt en beroepsonderwijs.