Groningen economisch bekeken 2006

1 juni 2007

Jaarlijkse uitgave waarin verslag wordt gedaan van economische ontwikkelingen in de gemeente Groningen. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: bevolkingsontwikkeling, werkloosheid en werkgelegenheid, aantal vestigingen, woon- werkrelaties, investeringen, omzet, arbeidsproductiviteit, export, uitgiften bedrijfsruimten, woningbouw, marktpositie binnenstad en arbeidsmarkt en beroepsonderwijs.