Groningen economisch bekeken 2009

1 juli 2010

Jaarlijkse uitgave waarin verslag wordt gedaan van economische ontwikkelingen in de gemeente Groningen.

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

bevolkingsontwikkeling,
werkloosheid en werkgelegenheid,
aantal vestigingen,
woon- werkrelaties,
investeringen,
omzet,
arbeidsproductiviteit,
export,
uitgiften bedrijfsruimten,
woningbouw,
marktpositie binnenstad,
arbeidsmarkt en beroepsonderwijs.