Groningen economisch bekeken 2010

30 maart 2012

Het is een goede traditie om ieder jaar terug te kijken hoe we het als stad, economisch gezien, gedaan hebben.
Groningen Economisch Bekeken 2010 geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen die zich in het afgelopen jaar hebben voorgedaan.

Voor het eerst zijn de gevolgen van de recessie voor de stad Groningen terug te zien in de werkgelegenheidscijfers.
Na een toename van de werkgelegenheid in de afgelopen vijf jaar, zien we in 2010 voor het eerst een afname van het aantal arbeidsplaatsen…
Toch doet Groningen het landelijk gezien niet slecht. Het werkloosheidspercentage in Groningen is in de afgelopen twee jaar minder snel gestegen dan in Nederland als geheel….