Groningen Economisch bekeken 2014

10 augustus 2015

In 2014 is de bevolking van de gemeente Groningen gestegen tot boven de 200.000. Het werkloosheidspercentage in de gemeente Groningen was hoog met 9,9 procent begin 2015. De werkgelegenheid bedraagt 131.730 personen verdeeld over 15.754 vestigingen. Speerpunten in de economie zijn Groningen Kennisstad, G-kwadraat en healthy aeging. De vastgoedmarkt vertoont positieve ontwikkelingen.