Groningen, horeca-onderzoek

6 oktober 2020

De stad Groningen heeft een brede verzorgingsfunctie voor een grote regio. De horeca is daarbinnen beeldbepalend en essentieel voor ontmoeting en verbinding. Vooral in de binnenstad is dit goed zichtbaar. De gemeente wil het horecabeleid uit 2011 herijken. Dit beleid is vooral conserverend van karakter en richt zich primair op de binnenstad. Veel initiatieven worden nu per geval beoordeeld en afgewogen, zonder helder ruimtelijk-functioneel kader.
De gemeente wenst inzicht in de mogelijkheden en voorwaarden voor een meer ontwikkelgerichte benadering van de horeca en een actueel kader dat antwoord geeft op de vraag ‘welke horeca willen we waar’.

Horeca onderzoek Groningen