Groningen in gesprek met ouderen over wonen

6 december 2013

De gemeente Groningen organiseert drie bijeenkomsten over ouderenhuisvesting. Bij de WMO-raad, de Ouderenraad en de Adviesraad voor Gehandicaptenbeleid ontstond ongerustheid over de aantallen woningen in de stad, geschikt voor ouderen. In antwoord daarop is een onderzoek uitgevoerd dat vooruitblikt naar 2022: Analyse Wonen & Zorg.
De gemeente wil tijdens de bijeenkomsten, die voor een deel wordt bijgewoond door wethouder Roeland van der Schaaf, met de ouderen in gesprek over vragen, wensen en ideeën. En gebruikt de uitkomsten voor een nieuwe nota Ouderen-en Zorghuisvesting. Ook wordt de Analyse Wonen & Zorg gepresenteerd.