Groningen Werkt!

1 maart 2013

Werkgelegenheid vormt een belangrijke indicator voor het economisch klimaat. Hoe ontwikkelt de werkgelegenheid in de provincie Groningen zich in 2012?
Alle cijfers en de toelichting daarop kunt u vinden in deze werkgelegenheidsrapportage.